گواهینامه ها

                                      

امکانات آزمایشگاهی

آزمایشگاه فوم

آدرس :

تهران ، ابتدای جاده دماوند ( آبعلی ) ، خیابان سازمان آب ، خیابان ششم غربی ، پلاک 21

تلفن: 60-77339359 (021)                   فکس: 77349525 (021)

W: http://www.jalafoam.net 

E: jalafoam@gmail.com