گواهینامه ها

                                      

امکانات آزمایشگاهی

آزمایشگاه فوم
محصولات


فیلترهای اسفنجی با مش بندی متنوع
اسفنج های ساده و صنعتی با دانسیته های متنوع
عایق فیلتراسیون نسوز

انواع عایق ها
انواع قطعات پشت چسبدار

فوم بسته بندی داروسازی
انواع شوینده های صنعتی و خانگی
انواع قطعات بسته بندی